Reach

REACH (англ. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) — регламент ЄС про хімічні речовини та їх безпечне використання (ЄС 1907/2006). Регламент стосується реєстрації, оцінки, надання дозволів і заборон використання хімічних субстанцій. Регламент набув чинність 1 червня 2007 р.

Як відомо, 1 червня 2007 року набрав чинності REACH – акронім, що означає Оцінка Реєстрації та Авторизація Хімічних препаратів (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals). Новий Регламент ЄС № 1907/2006 має на меті ввести відповідальне використання хімічних речовин; дотримання цих правил буде постійно гарантовано проведенням досліджень по сумісності хімічних речовин з навколишнім середовищем і впливу цих речовин на здоров’я людини за допомогою реєстрації компетентним органом Європейського Союзу як нових речовин, так і вже присутніх на ринку. Перша фаза процесу REACH, період попередньої реєстрації, розпочалася 1 червня 2008 року і закінчилась 30 листопада 2008 року. Siliconi Commerciale повідомляє громадськість про те, що всі речовини, використовувані в продуктах компанії, пройшли попередню реєстрацію. Попередня реєстрація має на меті уникнення будь-яких спадів у виробництві, продажі та поставці цих речовин. Кінцева реєстрація речовин буде проведена відповідно до правил REACH в період з 2010 по 2019 рр. В якості подальшого споживача, Siliconi Commerciale буде співпрацювати зі своїми постачальниками для того, щоб гарантувати реєстрацію всіх використовуваних нами речовин у період з 2010 до 2019 р. Компанія по закону не зобов’язана надавати номер попередньої реєстрації.

ДОБАВКИ: всі використовувані речовини були попередньо зареєстровані. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб передбачити та зареєструвати всі можливі випадки впливу та можливі використання наших добавок.

АЕРОЗОЛІ: всі використовувані речовини були попередньо зареєстровані. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб передбачити та зареєструвати всі можливі випадки впливу та можливі використання спреїв. 

ВСЯ НАША ПРОДУКЦІЯ НЕ МІСТИТЬ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН. Можливі впливи та оцінка ризику необхідні тільки для продукції, що містять речовини, що класифікуються як небезпечні та будуть вказані в Паспорті Безпеки. Інформація щодо використання не є необхідною для продукції, що не класифікується як небезпечна.